Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - Agencja interaktywna Warszawa. Strony i sklepy internetowe nr ①.

strona internetowa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Strona internetowa
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z Warszawy inicjuje i wspiera wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE (EU + 0) i tym samym wyrównania szans konkurencyjnych pomiędzy polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami. Nasza agencja interaktywna zrealizowała dwa zlecenia dotyczące wdrożenia rozbudowanych stron internetowych.
Zobacz stronę online