Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Dla kogo:
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Kategoria:
Strona internetowa
Opis:

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z Warszawy inicjuje i wspiera wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE (EU + 0) i tym samym wyrównania szans konkurencyjnych pomiędzy polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami. Nasza agencja interaktywna zrealizowała dwa zlecenia dotyczące wdrożenia rozbudowanych stron internetowych.