RCKiK Lublin - Agencja interaktywna ❶ Vertes Design. Strony internetowe Warszawa.

RCKiK Lublin

Strona internetowa
Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań, w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników, oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki.
Zobacz stronę online