RCKiK Lublin - Agencja interaktywna Warszawa. Strony i sklepy internetowe nr ①.

strona internetowa RCKiK Lublin

Strona internetowa
Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań, w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników, oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki.
Zobacz stronę online