Dla kogo:
RCKIK RACIBÓRZ
Kategoria:
Strona internetowa
Opis:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Powstało na mocy decyzji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z przekształcenia, działających na terenie Raciborza i Rybnika, Rejonowych Stacji Krwiodawstwa.