PEKAO FINANCIAL SERVICES

Dla kogo:
PEKAO Financial Services
Kategoria:
Strona internetowa
Opis:

Pekao Financial Services Sp. z o.o. z Warszawy od 1992 roku świadczy usługi outsourcingowe dla instytucji finansowych. Spółka specjalizuje się w obsłudze krajowych oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych, funduszy własności pracowniczej oraz pracowniczych funduszy emerytalnych. Pekao Financial Services należy do międzynarodowej Grupy Unicredit i pozostaje w 100% własnością Banku Pekao SA. Do naszych zadań należało przygotowanie przejrzystej i responsywnej strony internetowej z CMS prezentującej usługi Pekao FS.