Pekao Financial Services - Agencja interaktywna Warszawa. Strony i sklepy internetowe nr ①.

strona internetowa Pekao Financial Services

Strona internetowa
Pekao Financial Services Sp. z o.o. z Warszawy od 1992 roku świadczy usługi outsourcingowe dla instytucji finansowych. Spółka specjalizuje się w obsłudze krajowych oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych, funduszy własności pracowniczej oraz pracowniczych funduszy emerytalnych. Pekao Financial Services należy do międzynarodowej Grupy Unicredit i pozostaje w 100% własnością Banku Pekao SA. Do naszych zadań należało przygotowanie przejrzystej strony internetowej prezentującej usługi Pekao FS.
Zobacz stronę online