Projekt indywidualny - platforma internetowa

O kliencie:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadaniem Ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej.

Specyfikacja prac:

Indywidualny projekt graficzny
Zakodowanie
UX
Responsywność (RWD)
Optymalizacja SEO

Opis projektu: