Wdrożenie strony - strona internetowa

O kliencie:

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z Warszawy inicjuje i wspiera wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE (EU + 0) i tym samym wyrównania szans konkurencyjnych pomiędzy polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami. Nasza agencja interaktywna zrealizowała dwa zlecenia dotyczące wdrożenia rozbudowanych stron internetowych.

Specyfikacja prac:

Zakodowanie
Panel administracyjny Wordpress
UX
Responsywność (RWD)
Optymalizacja SEO

Opis projektu: