RCKiK Warszawa - Agencja interaktywna ❶ Vertes Design. Strony internetowe Warszawa.

RCKiK Warszawa

Strona internetowa
Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań, w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników, oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki. Nasza firma wykonała 3 strony internetowe dla oddziałów: Warszawa, Lublin i Racibórz. Zapewniamy również wsparcie posprzedażowe.
Zobacz stronę online