OEiiZK Platforma - Agencja interaktywna Warszawa. Strony i sklepy internetowe nr ①.

strona internetowa OEiiZK Platforma

Platforma obsługi szkoleń
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadaniem Ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej.
Zobacz stronę online