Fundacja Rodzin Adopcyjnych - Agencja interaktywna Warszawa. Strony i sklepy internetowe nr ①.

strona internetowa Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Strona internetowa
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) jest unikalnym w skali kraju i jedynym w województwie mazowieckim ośrodkiem interwencyjnym, przyjmującym noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców. Jego działalność służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa.
Zobacz stronę online