Fundacja Praw Dziecka - Agencja interaktywna Warszawa. Strony i sklepy internetowe nr ①.

strona internetowa Fundacja Praw Dziecka

Strona internetowa
Fundacja Praw Dziecka powstała z myślą o niesieniu pomocy dzieciom z rodzin ubogich, niedostosowanych społecznie, niepełnych, których sytuacja materialna i społeczna nie pozwala na zaspakajanie ich podstawowych potrzeb. Poprzez rozwój i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pomagają dzieciom w budowaniu własnego i świadomego poczucia wartości i statutu społecznego.
Zobacz stronę online